افتادن آمریکا اظهارات اخبار سیاست خارجی

افتادن: آمریکا اظهارات اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اجرای طرح‌های نمایشی مشکلی را حل نمی‌کند ، امکان خرید ٨ میلیون دوچرخه جهت تهرانی‌ها با پول پل صدر!

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همزمان با شروع به کار کمپینی تحت عنوان «از خودمان شروع کنیم!» با شعار جهت هوای پاک رکاب بزنیم گف

اجرای طرح‌های نمایشی مشکلی را حل نمی‌کند ، امکان خرید ٨ میلیون دوچرخه جهت تهرانی‌ها با پول پل صدر!

امکان خرید ٨ میلیون دوچرخه جهت تهرانی ها با پول پل صدر!/ اجرای طرح های نمایشی مشکلی را حل نمی کند

عبارات مهم : ایران

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همزمان با شروع به کار کمپینی تحت عنوان «از خودمان شروع کنیم!» با شعار جهت هوای پاک رکاب بزنیم گفت: «سالی که نکوست از بهارش پیداست» و شکست طرح توسعه دوچرخه سواری در پایتخت کشور عزیزمان ایران از تعداد دوچرخه سواران سطح شهر مشهود است.

محمد حقانی به خبرآنلاين گفت: وضعيت دوچرخه سواري در تهران، نه تنها نسبت به ساير كلان شهرهاي جهان، بلكه نسبت به شهرهايي همچون اصفهان، كاشان و يزد نيز از جايگاه مناسبي برخوردار نيست و ادعاي توسعه دوچرخه سواري در پایتخت کشور عزیزمان ایران بيشتر به شوخي شبيه است.

اجرای طرح‌های نمایشی مشکلی را حل نمی‌کند ، امکان خرید ٨ میلیون دوچرخه جهت تهرانی‌ها با پول پل صدر!

وی گفت: پياده راه سازي و توسعه پياده روي و ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه و توسعه دوچرخه سواري از جمله ويژگي هاي شهر انسان محور است كه البته اجراي هر دو طرح در پایتخت کشور عزیزمان ایران با ناكامي رو به رو شده، براي نمونه، چند نفر را سراغ داريد كه براي رفتن به محل كار خود، روزانه از دوچرخه استفاده كنند؟

رقابت ناعادلانه بين دوچرخه سواران و پياده ها با موتورسيكلت سواران و سواره ها

رييس كميته محيط زيست شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: وجود جايگاه هاي هوشمند دوچرخه موسوم به رَك كه فاقد دوچرخه هستند و فعاليت منزل هاي دوچرخه با تعدادي دوچرخه اسقاطي و فرسوده با لاستيك هاي بدون باد، هيچ نسبتي با شعارهاي مسئولان مربوطه ندارد، حتي اغلب پارك هاي آموزش ترافيك نيز فاقد دوچرخه براي كودكان هستند.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همزمان با شروع به کار کمپینی تحت عنوان «از خودمان شروع کنیم!» با شعار جهت هوای پاک رکاب بزنیم گف

حقانی گفت: با اجراي طرح هاي نمايشي در شرايطي كه زيرساخت هاي مورد نياز براي تحقق اين طرح ها فراهم نيست، هيچ مشكلي از مشكلات شهر و شهروندان حل نمي شود، اگر اصرار داريم شهروندان از دوچرخه به عنوان يك مُد حمل و نقلي استفاده كنند، بايد زيرساخت هاي استفاده از اين وسيله را مهيا كنيم در صورتي كه در حال حاضر شاهد چنين تحقق اتفاقي نيستم.

وي گفت: بايد بين شهرونداني كه قصد دارند از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه استفاده كنند با شهرونداني كه از دوچرخه به عنوان وسيله اي ورزشي و تفريحي استفاده مي كنند، تفاوت قائل شويم، متأسفانه مسابقه ناعادلانه اي بين دوچرخه سواران و پياده ها با موتورسيكلت سواران و سواره ها وجود دارد.

تهران با پول پل صدر به «شهر دوچرخه ها» تبديل مي شد

اجرای طرح‌های نمایشی مشکلی را حل نمی‌کند ، امکان خرید ٨ میلیون دوچرخه جهت تهرانی‌ها با پول پل صدر!

رييس كميته محيط زيست شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: علاوه بر توپوگرافي شهر، ميزان بالاي ترافيك و عدم تفكيك مسير عبور دوچرخه ها از وسايل نقليه موتوري، بزرگ ترين چالش براي دوچرخه سواران است كه حتي جان آنها را به خطر مي اندازد، علاوه بر اين، با توجه به آلودگي هواي تهران، دوچرخه سواران با هر بار تنفس، حجم بالايي از انواع آلاينده ها را وارد ريه خود مي كنند.

حقاني گفت: اگر هواي آلوده براي عابران يك خطر جدي هست، براي دوچرخه سواران يك خطر به مراتب جدي تر هست، البته احتمال تصادف با انواع وسايل نقليه به ويژه موتورسيكلت ها به دليل تردد در مسير مشترك از جمله دلايل و عواملي است كه جان دوچرخه سواران را تهديد مي كند.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همزمان با شروع به کار کمپینی تحت عنوان «از خودمان شروع کنیم!» با شعار جهت هوای پاک رکاب بزنیم گف

وي گفت: يكي از موانع توسعه دوچرخه سواري، قيمت بالاي اين وسيله براي خانواده هاست، اگر قيمت هر دستگاه دوچرخه شهري را حداقل ٥٠٠ هزار تومان در نظر بگيريم، در صورت تخصیص داده شده است مبلغ ٤ هزار ميليارد تومان پولي كه صرف ساخت پل طبقاتي صدر گرديد، اين امكان وجود داشت كه ٨ ميليون دستگاه دوچرخه براي كل شهروندان پایتخت کشور عزیزمان ایران خريداري شده است و پایتخت کشور عزیزمان ایران به “شهر دوچرخه ها” تبديل شود.

واژه های کلیدی: ایران | سواري | دوچرخه | استفاده | دوچرخه سوار | وسيله نقليه | دوچرخه سواري | دوچرخه سواری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs