افتادن آمریکا اظهارات اخبار سیاست خارجی

افتادن: آمریکا اظهارات اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد شد

با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد زیاد کردن حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده است بود، در نهایت هزینه‌های جاری دولت با زیاد کرد

افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد شد

افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد شد

عبارات مهم : همراه

با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد زیاد کردن حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده است بود، در نهایت هزینه های جاری دولت با زیاد کردن حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.

به گزارش ایسنا، زیاد کردن درصد حقوق کارکنان جهت سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به طوری که در بخشنامه که در مهرماه امسال به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تاکید بر این بود که طبق ضوابط مالی دستگاه های اجرایی باید میزان زیاد کردن حقوق را تا پنج درصد آینده نگری کنند.

افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد شد

البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که براساس آن دستگاه هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می کردند، می توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای این نوع از بودجه ریزی به عنوان سایر پرداختی ها و جهت حقوق آینده نگری کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل زیاد کردن بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام زیاد کردن پنج درصدی حقوق با بعضی گمانه ها و حواشی همراه شد. با این حال اعلام رییس شرکت برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد زیاد کردن حقوق ۱۰ درصدی هست. ولی به هرحال بخشنامه رویکرد دیگری داشت و جهت کل پنج درصد تعیین شده است بود، مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد توانایی زیاد کردن داشت که آن هم با در نظرگرفتن این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد شرکت ها دارای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه جویی هم وجود داشت در نهایت زیاد کردن حقوق بیش از پنج درصدی جهت کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می افتد.

با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد زیاد کردن حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده است بود، در نهایت هزینه‌های جاری دولت با زیاد کرد

اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده است تا زیاد کردن حقوق کارکنان جهت سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه های جاری در لایحه بودجه بسته می شود.

هزینه های جاری به همراه بودجه های عمرانی دو بخش هزینه های دولت در سال را تشکیل می دهند که البته عمده آن خاص هزینه های جاری، حقوق و دستمزد است.

واژه های کلیدی: همراه | افزایش | دستگاه | سال آینده | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs