افتادن آمریکا اظهارات اخبار سیاست خارجی

افتادن: آمریکا اظهارات اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار بین الملل پیشنهاد روسیه جهت عضویت کشورهای درحال توسعه آسیایی و آفریقایی در شورای امنیت سازمان‌ملل

روسیه پیشنهاد داده است تا کشورهای درحال توسعه آسیایی و آفریقایی به عضویت شورای امنیت شرکت ملل در آیند.

پیشنهاد روسیه جهت عضویت کشورهای درحال توسعه آسیایی و آفریقایی در شورای امنیت سازمان‌ملل

پیشنهاد روسیه جهت عضویت کشورهای درحال توسعه آسیایی و آفریقایی در شورای امنیت شرکت ملل

عبارات مهم : امنیت

روسیه پیشنهاد داده است تا کشورهای درحال توسعه آسیایی و آفریقایی به عضویت شورای امنیت شرکت ملل در آیند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری تاس ولادیمیر سافرونف معاون نماینده دائم روسیه در شرکت ملل در مجمع علنی درخصوص مسئله اصلاحات شورای امنیت اعلام داشت:

پیشنهاد روسیه جهت عضویت کشورهای درحال توسعه آسیایی و آفریقایی در شورای امنیت سازمان‌ملل

کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی باید از نخستین کشورهایی باشند که در زمره اعضای در حال گسترش شورای امنیت قرار میگیرند. مطمئن هستم که این دولتها از توان بالقوه کافی در جهت ایفای سهم بسزا در روند تامین صلح و امنیت بین المللی برخوردارند. از همه مهتر این امر باعث میشود که تصمیمات آینده شورای امنیت سنجیده و آزموده شده است اتخاذ گردند.

واژه های کلیدی: امنیت | روسیه | آفریقایی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs