افتادن آمریکا اظهارات اخبار سیاست خارجی

افتادن: آمریکا اظهارات اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، بیرون آمدن یک شهر قدیمی از زیر آب!

به گزارش مشرق، شهر مانسیلا دلا سیرا در اسپانیا بعد از احداث یک سد جهت سالهای زیادی زیر آب فرو رفته بود. ساکنان آن پیش از فرو رفتن این شهر در سال ۱۹۵۹، شهر جدید

تصاویر ، بیرون آمدن یک شهر قدیمی از زیر آب!

بیرون آمدن یک شهر قدیمی از زیر آب!/تصاویر

عبارات مهم : نزدیکی

به گزارش مشرق، شهر مانسیلا دلا سیرا در اسپانیا بعد از احداث یک سد جهت سالهای زیادی زیر آب فرو رفته بود. ساکنان آن پیش از فرو رفتن این شهر در سال ۱۹۵۹، شهر جدیدی را در نزدیکی شهر قبلی بنا قرار داده بودند. با فرا رسیدن خشکسالی و کم شدن آب، شهر قدیمی به تدریج از زیر آب بیرون آمده است.

تصاویر ، بیرون آمدن یک شهر قدیمی از زیر آب!

به گزارش مشرق، شهر مانسیلا دلا سیرا در اسپانیا بعد از احداث یک سد جهت سالهای زیادی زیر آب فرو رفته بود. ساکنان آن پیش از فرو رفتن این شهر در سال ۱۹۵۹، شهر جدید

تصاویر ، بیرون آمدن یک شهر قدیمی از زیر آب!

به گزارش مشرق، شهر مانسیلا دلا سیرا در اسپانیا بعد از احداث یک سد جهت سالهای زیادی زیر آب فرو رفته بود. ساکنان آن پیش از فرو رفتن این شهر در سال ۱۹۵۹، شهر جدید

واژه های کلیدی: نزدیکی | خشکسالی | اخبار گوناگون

تصاویر ، بیرون آمدن یک شهر قدیمی از زیر آب!

تصاویر ، بیرون آمدن یک شهر قدیمی از زیر آب!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs